Mitä alakouluikäisten Zapway on?

Zapway perheliikunta tarjoaa lapselle ja hänen koko perheelleen turvallisen, kannustavan ja monipuolisen kokemuksen osallistumisesta eri liikuntatapojen ja liikuntalajien mahdollisuuksiin omalla kotiseudulla.

Zapway on luontaista yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Koulu tarjoaa ohjauksen ja tilat, perhe tarjoaa säännönmukaisen kerta viikossa osallistumisen ryhmään. Toteutustapa on Zapway-perheliikunnan: alakoulun Zapway perheliikuntaan osallistuvat aina sekä lapsi että lapsen vanhempi, kumpainenkin.

Perheen näkökulmasta osallistuminen Zapway perheliikuntaan on tehty mahdollisimman edulliseksi.

Koulun Zapway-ryhmään pääsee mukaan kerrallaan keskimäärin kymmenen perhettä. Ryhmässä on aina läsnä ryhmän oma ohjaaja, ja usein hänen lisäkseen jonkin mielenkiintoisen liikunnan muodon tai lajin erityisosaaja. Kukin Zapway-ryhmä voi vaikuttaa itse paljon siihen, millaisiin seudun liikuntalajeihin kyseisessä Zapway-ryhmässä halutaan tutustua.

Zapway perheliikunta noudattaa pitkälti koulun lukuvuoden kulkua. Yhden Zapway perheliikunnan kauden  kesto on kussakin alakoulussa yksi lukuvuosi. Lomatauot Zapwayn toimintakaudella ovat samat kuin koulun.

Kouluopetus huomioi, arvostaa ja tukee oppilaan eli lapsen Zapway-osallistumista. Monipuolisen liikunnan on niin koulussa, kuin yhdessä perheen kanssa todettu palvelevan lapsen oppimisvalmiuksia ja yleensä lapsen kasvua ja hyvinvointia.

Kriteereinä koulun Zapway perheliikunnan ryhmävalintaan ovat 1. se, että perheen lapsi ei parhaillaan ole jo mukana jonkin lajin liikuntaseuran säännönmukaisessa toiminnassa, sekä 2. se että perhe tahtoo ja järjestelee itselleen mahdollisuuden osallistua vanhemman ja lapsen panoksella viikottain kuhunkin Zapway perheliikunnan ryhmäkertaan.

Ilmoittautumislomakkeita on saatavissa Zapway perheliikuntaa tuottavilta kouluilta (ks. myös Zapway.).