Jussi Korhonen Steelers JSB (2).jpg

Jussi `Korkki´ Korhonen on juniorien salibandyvalmentaja Steelers JSB; stä. Hän on tehnyt pitkäjänteisesti arvokasta työtä eri ikäisten lasten ja nuorten innostamiseksi salibandyn eli `säbän´ harrastamiseen, ja samalla perehdyttämiseksi itse lajiin.

Zapwaylle Jussi on ollut usein luottomies silloin, kun ryhmässä on haluttu Zapwayn tapaan lajiosaajan ohjaamaa lajitutustumista.

Tällä hetkellä Steelers JSB ohjaa jo alle kouluikäisiä, 3-4-vuotiaista eteenpäin, mukaan säbätoimintaan. Mikäli lapsi ja perhe kiinnostuu lajin säännönmukaisemmasta harrastuksesta, heidät saatetaan ja ohjataan pysyvämmin salibandyn harrastustoimintaan mukaan. Lapsen ja perheen saattaminen ja ohjaaminen kiinnostuksen kautta lajin harrastukseen on Zapwayn kummiseura Steelersissä siis aivan vastaavanlaista kuin Zapway-ryhmissä itsessään.

Mitä mieltä Jussi olet lapsen tai yhtä lailla nuoren ensikosketuksesta itse lajiin?

”Ensikosketus on kaikkein tärkein. Huono ensimmäinen kokemus lajista vie helposti kiinnostuksen itse lajiin jatkossa. Ensi vaiheessa lajiin tutustumista korostuu lajiin perehdyttävän liikunnan ohjaajan osaavuus. Siksi esimerkiksi Steelers JSB; ssä me lajivalmentajat lähdemme siitä, että meidän tulee olla selvillä, millaiset harjoitteet ovat soveliaita minkäkin ikäiselle lapselle tai nuorelle. ”

Entä mitä mieltä olet siitä, että kun lajiin perehdytään, ryhmässä voi olla sekä tyttöjä että poikia?

”Seuran näkökulmasta nuorimpien ryhmissä toimii hyvin se, että lajiin tutustujat ja itse lajin harrastajat ovat kumpaakin sukupuolta: siis sekä tyttöjä että poikia ryhmässä samaan aikaan. Toisaalta kouluikäisten harrasteryhmissä on jo varsin varhain lapsista itsestään lähtevää tarvetta harrastaa säbää tyyliin tytöt omissa, pojat omissa ryhmissään.”

Mitä itse Zapwayhinkin vahvan panoksesi tuoneena tuumit siitä, että alakouluikäisten ryhmissä voi olla vanhempia mukana ensi vaiheessa?

”Pidän tärkeänä sitä, että on olemassa myös Zapwayn kaltaisia ryhmiä, joissa on mukana sekä vanhempia että lapsia. Zapway-ryhmissä, joissa olen ollut salibandyyn perehdyttämässä, on ollut aina hyvä henki!”

Lasten ja nuorten kasvun ja kouluoppimisen osalta Jussi Korhonen pitää olennaisena sitä, että liikunta on vahvasti koulutoiminnassa mukana – samoin kuin koko lasten, nuorten ja perheiden päivärytmissä:

”Hyvä fyysinen kunto tukee koulutyössä ja elämässä pärjäämistä!”

Lisäksi Jussi katsoo, että on tärkeää, että on olemassa liikunnan polut sekä harraste- että kilpatoiminnalle. Hän korostaa, että Steelers JSB;ssä arvostetaan `kilpapolkulaisten´ kanssa yhtä lailla myös harrastepolun toimijoita.

”Uskon, että pikku hiljaa, portaittain, lapsi voi löytää lajista kuin lajista itselleen harrastuksen.”

Haastateltuna Jussi Korhonen

Haastattelija  Jari Nurmi